Izvršio sam abortus 1 200 beba. A onda je moju šestogodišnju kći udario auto…

2.ožujka 2015. (Priests for Life). - Počeo sam raditi abortuse 1977. u New Yorku tijekom specijalizacije iz ginekologije. Položio sam specijalistički ispit 1980. i otišao u privatnu praksu, prvo na Floridi potom u New Yorku....

IZDVOJENO

Trebate pomoć...?