Nakon objave zbirnog mišljenja svih Medicinskih fakulteta u Hrvatskoj koji su na zahtjev Ustavnog suda 2009. god. dostavili svoja očitovanja na postavljena pitanja o početku ljudskog života, nastavljamo s objavom dokumenata i odgovora svakog pojedinog Medicinskog fakulteta na istu temu.

Točnije, pitanja su bila vezana uz definiciju „začeća, fetusa, djeteta, poroda, pobačaja, malformiranog ploda, pitanja početka života kod čovjeka i mogućeg utjecaja medicinske struke na začeće i pobačaj.“

Posebno je naglašeno „pitanje dopuštenosti pobačaja do određenog doba razvitka ploda, s obzirom na eventualnu mogućnost lošeg utjecaja na fetus, npr. mogućnost ‘ubojstva’ djeteta nakon određene razvojne dobi, npr. nakon 10 ili 12 tjedana od začeća.“

Sastanku u dvorani Ustavnog suda 19. veljače 2009. odazvali su se imenovani predstavnici Medicinskih fakulteta iz Zagreba, Osijeka, Splita i Rijeke te KBC-a Zagreb.

Dr. Niko Zurak, sa zagrebačkog MEF-a, predložen je – i jednoglasno prihvaćen – za koordinatora Povjerenstva te je kasnije sjedinio sva pristigla mišljenja.

Predstavit ćemo redom i njihove zaključke:

Tako je dr. Zvonko Rumboldt, profesor interne medicine, kliničke farmakologije i medicinske etike sa splitskog MEF-a, na pitanja o definicijama pojmova dao identične odgovore kao većina njegovih kolega.

Na pitanje o „početku života ljudske jedinke“ dr. Rumboldt navodi da se „može različito definirati“, ali drži da je za tu definiciju „najprimjereniji trenutak oplodnje“, dodavši da se rasprave ne vode oko početka života, nego oko početka osobnosti.

Pri tom je naglasio da je osobno sklon stavu da bi oba početka trebalo poistovjetiti i izjednačiti s trenutkom fertilizacije.

Dr. Rumbolt je potvrdio i da se s etičkog stanovišta pobačaj teško može braniti jer je uvijek riječ o ubojstvu osobe.

Iznimka je, navodi, ako se radi o spašavanju izravno ugroženog majčina života, pri čemu može doći do neželjenog oštećenja ploda.

Dr. Rumboldt podsjeća i da nije etički prihvatljivo sve što je tehnički izvedivo te zaključuje da „socijalne indikacije za pobačaj ne postoje, jer bi se slične ‘indikacije’ mogle primjenjivati i na druge odnose, primjerice ubojstvo sustanara, starije ili na drugi način nepoćudne ili neproduktivne osobe“.

Dakle, splitski Medicinski fakultet navodi da život ljudske osobe počinje začećem te da socijalne indikacije za abortus, jednostavno, ne postoje.

Stručno mišljenje Medicinskog fakulteta u Splitu od dana 25.05.2009