Pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, 12. prosinca 2016., održana je tiskovna konferencija na kojoj su sudjelovali Katarina Kovačević, predsjednica Hrvatskog pokreta za život i obitelj, mr. sc. Mario Vojvodić, punomoćnik podnositelja ustavne tužbe Hrvatskog pokreta za život i obitelj, dr. sc. Vice John Batarelo, predsjednik Zaklade Vigilare i dr. sc. Luka Popov, potpredsjednik Zaklade Vigilare.

Katarina Kovačević, rekla je da je predaja dopune ustavne tužbe u vezi tzv. Zakona o abortusu, tj. prava na život čin borbe za svaku trudnu ženu, svaku majku i za djecu prema načelu dostojanstva za život čovjeka. Pozvala je sve ljude i hrvatske građane bez obzira na vjeru, nacionalnu pripadnost, bračno stanje, dob i sve druge razlike angažiraju za život. Naglasivši da je ovo je trenutak za svako dijete i svaku majku kada se svi u društvu moraju uključiti i dati dobar razlog ženama da rode svoju djecu.

Mr. sc. Mario Vojvodić, naveo je da je s današnjim podneskom Ustavnom sudu RH (dopuna ustavne tužbe) nadopunjena ustavna tužba koju je HPŽO podnio još 1991. godine.
Osnovni sadržaj podneska odnosi se na dvije činjenice o kojima će ustavni suci odlučivati.

Prva se odnosi na činjenicu utvrđivanja početka života, tj. definicije iz čl. 21. st. 1 („Svako ljudsko biće ima pravo na život“). Iz podneska četiri medicinska fakuteta u Hrvatskoj, koji su na traženje Ustavnoga suda još 2009. dostavili istom sudu svoje mišljenje, nedvojbeno je utvrđeno da je medicinska struka odredila i definirala početak ljudskog života u trenutku spajanja muških i ženskih spolnih stanica, tj. začeća.

Drugo pitanje koje ostaje otvorenim, a na koje se podnositelj ustavne tužbe osvrće u svojem podnesku, je li Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece iz 1978. u skladu s Ustavom RH.

Podnositelj ustavne tužbe je u svojem podnesku detaljno elaborirao navedena dva otvorena pravna pitanja te u konzultaciji s profesorima prava, doktorima mecine i bioetičarima, detaljno elaborirao svoje stajalište.

Navedeni podnesak od 119 stranica upušta se u danas najzanimljiviju i političku aktualnu temu prava na život. U nadolazećem razdoblju očekuje se izrada još niz pravnih ekspertiza koje će biti također dostavljene Ustavnom sudu upravo s ciljem da se ustavnim sucima pomogne oko donošenja svojega pravorijeka koji se temelji na Ustavu RH te međunarodnim ugovorima koji se bave istom problematikom.

Dr. sc. Vice John Batarelo kazao je da se danas završava prva faza u borbi za nerođeni život u Hrvatskoj. Ta faza je konačno priznanje da je sadašnji tzv. Zakon o abortusu u neskladu s vrednotama hrvatskog Ustava, napose članka 21.

Ovo je civilizacijsko dostignuće kada jedno se društvo konačno odluči zaštititi svoje najranjivije članove, a to su „nevidljive“ bebe, one bebe koje nisu imali polasticu kao vi i ja da se rode i dođu do svoje punine.

Istaknuo je da se sve više i u velikim zapadnim državama vidi promjena mentaliteta gdje se uočava važnost da se bude pro-life, tj. za život. To je zadnja velika borba ljudskih prava za jednu diskriminiranu skupinu ljudi.

Druga faza ove borbe, naveo je, uključuje dva segmenta: stručno legislativno lobiranje za novi zakon koji će štititi nerođeni ljudski život te konkretna pomoć ženama koji iz ekonomskih ili socijalnih razloga misle da ne mogu roditi svoje dijete.

Ovo potonje opće je društvena odgovornost u koju pozivamo sve da se uključe kako bi trudne žene znale da imaju alternativu i društvenu podršku za sebe i svoje dijete.

Na kraju je zaključio da je Vigilare ponosan na svoje sudjelovanje u ovoj povijesnoj akciji zajedno s Hrvatskim pokretom za život i obitelj te će i dalje senzibilizirati i promicati pravo na rođenje nerođene djece.

 

Inicijativa ProLife.hr, 12. 12. 2016.