Poruke biskupa Hrvatske i BiH povodom Dana života: Za pravo na život od začeća i protiv eutanazije

298
Izvor: Youtube/redovnistvo.ba

„Zaštita života i pravo na život od samog začeća“ naslov je poruke koju je predsjednik Vijeća Biskupske konferencije BiH za obitelj mons. Marko Semren uputio povodom sutrašnjega Dana života, a koji se uvijek obilježava prve nedjelje u veljači:

„Od trenutka začeća počinje novi život koji nije ni očev ni majčin, nego život novoga ljudskog bića koje se razvija po svojoj vlastitoj dinamici. Suvremena genetika utvrdila je da je od prvog časa utvrđen program onoga što će začeto biće biti – čovjek. To biće nikada neće postati ljudsko, ako to nije već od tada.

Od prvog časa svojeg postojanja ljudsko biće u svojoj cjelokupnosti zahtijeva bezuvjetno poštovanje koje dugujemo svakom čovjeku. Stoga je život svet i nepovrediv od prvoga časa začeća“, ističe se u Poruci.

Mons. Semren iz navedenoga donosi moralni imperativ: ljudsku osobu treba bezuvjetno poštovati i ljubiti, bez obzira na njezino fizičko ili mentalno zdravstveno stanje i bez obzira na njezine osobine. „Stoga je život uvijek, u svim svojim razdobljima i u svakoj dobi, svet i trajno vrijedan. To nije zahtjev samo vjere, nego i ljudskoga uma. Ne postoji neki život koji je svetiji ili važniji od drugoga.“

Cijelu poruku mons. Semrena u cijelosti možete pročitati ovdje.

„Suočavanje sa stvarnošću starenja kao prilika za rast“ bila je tema Poruke Vijeća HBK za život i obitelj povodom ovogodišnjeg Dana života 5. veljače 2017.

U Poruci koju je potpisao predsjednik Vijeća dubrovački biskup Mate Uzinić, upozorava se da praćenje demografskih pokazatelja i projekcija, ali i uviđajući osobne i obiteljske drame mnogih naših bližnjih starije dobi, ističe da će pitanje starenja iz godine u godinu neminovno biti sve aktualnije.

Ujedno se podsjeća da sveti papa Ivan Pavao II. u svojem „Pismu starijim osobama“ starost naziva „dobom mudrosti“, označavajući je i „konačnim razdobljem ljudske zrelosti”, a sluga Božji kardinal Franjo Kuharić „milosnim vremenom”.

„Statistički podaci neumoljivo pokazuju stvarnost da je naša populacija sve malobrojnija i sve starija, među ostalim i zato što više ljudi umire nego što ih se rađa. Činjenica da su, prema podatcima Ujedinjenih naroda, Hrvati jedna od pet najstarijih populacija u svijetu, oglašava zvono na uzbunu. Nastavak tih trendova vodi, kako zabrinuto tvrde neki od naših poznatih demografa, prema skorom urušavanju cijeloga sustava, počevši od zdravstva, obrazovanja, rada i, naposljetku, mirovinskog sustava“, upozorava se u Poruci, nakon čega se jasno zaključuje:

„Iz te spoznaje i činjenice proizlazi dužnost svakom čovjeku iskazivati čovječnost i solidarnost radi nas samih, ali i radi budućih naraštaja. Trebamo to činiti na samom početku ljudskoga života, od začeća, ali i u svim etapama života, uključujući i onu posljednju, starost, kojom najčešće završava ljudski život.“

Ujedno se sve odgovorne, u državi, društvu i Crkvi poziva da se učini sve što se može da se svaki začeti ljudski život ima priliku roditi, ali i da svaki čovjek može dostojanstveno živjeti:

„To drugo danas je osobito ugroženo kad je riječ o starijim osobama. Zato nam u odnosu prema starijim osobama valja razvijati gerijatriju i gerontologiju, kao i palijativnu skrb te sprječavati ugrožavanje dostojanstva starijih, diskriminaciju i nasilje nad njima u svim pojavnim oblicima, uključujući i eutanaziju.“

Ova je Poruka u cijelosti dostupna na http://www.ika.hr/index.php?prikaz=vijest&ID=186866.

 

Neka nam obilježavanje Dana života pomogne da prepoznamo ljepotu života u svim njegovim fazama, od začeća do prirodne smrti, i nadahne nastojanja oko promicanja i zaštite života i najslabijih među nama.