Vrhovni sud američke savezne države presudio: ,,nerođena djeca su ljudska bića’’ koja imaju pravo na zakonsku zaštitu

1257
Izvor: Judicial.alabama.gov

Vrhovni sud Alabame donio je odluku da su nerođena djeca ljudska bića, neovisno o samoodrživosti njihova života i da ostvaruju pravo na zakonsku zaštitu. Time je majci dopušteno da podigne tužbu za nesavjesno liječenje protiv klinike za ginekologiju i porodništvo koja se nalazi pod optužbama da su njihovi djelatnici pridonijeli smrti njezina nerođenog djeteta.

,,U svjetlu zakonodavnog priznanja da pojam ’osoba’ uključuje ’nerođeno dijete u maternici u bilo kojoj fazi razvoja, bez obzira na sposobnost samoodrživosti života’, mi ne vjerujemo da je vjerojatnost napredovanja k samoodrživosti života prikladna i značajna uzročno-posljedična veza za ovaj slučaj”, izjavio je sud. ,,Umjesto toga, držimo da je, kako bi se uspostavila uzročno-posljedična veza, bilo potrebno da gospođa Stinnett dokaže da su djela liječnice Kennedy vjerojatno uzrokovala smrt fetusa, ’bez obzira na stanje samoodrživosti’.’’

U slučaj je uključena Kimberly Stinnett iz Alabame koja je imala grčeve u trbuhu i groznicu u ranoj trudnoći zbog čega je upućena na hitni prijam.

Zbog slučaja izvanmaternične trudnoće u prošlosti, liječnica koja ju je zaprimila, Karla Kennedy, bila je zabrinuta da se situacija možda ponavlja. Liječnica Kennedy taj je dan mijenjala službenog liječnika Kimberly Stinnett.

,,Ultrazvučni pregled na hitnom prijamu ukazao je na unutarmateričnu tekućinu u endometriju koja je mogla biti gestacijska vrećica, ali nije bila vidljiva žumanjčana vrećica, njezino zadebljanje ili srčana aktivnost”, u petak je navedeno u presudi.

Kennedy je izvela postupak dilatacije i kiretaže da bi lakše utvrdila je li trudnoća bila unutar ili izvanmaternična. Sumnjajući na izvanmateričnu dijagnozu, primijenila je metotreksat, što je sud istaknuo da ,,je namijenjen za prekid trudnoće’’.

Međutim, kada se službeni liječnik William Huggins vratio, proveo je ultrazvuk koji je ,,pokazao da ono što je do tada pod sumnjom bila unutarmaterična gestacijska vrećica, sada se, u stvari, nedvojbeno razvilo u žumanjčanu vreću”. Zaključio je da je trudnoća ipak bila unutarmaterična, a sada je bila teško održiva, što je vjerojatno bila posljedica metotreksata.

Nekoliko tjedana nakon toga Stinnett je doživjela spontani pobačaj, a potom je tužila liječnicu Kennedy zbog nesavjesnog liječenja i gubitka njezina djeteta. Kennedy je u sudskim dokumentima tvrdila da je trudnoća već bila neuspješna te da je jednostavno slijedila protokol.

Prvostupanjski sud odbacio je tvrdnje Kimberly Stinnett pa je slučaj uputila državnom Vrhovnom sudu. Sudci su jednoglasno odbacili odluku u petak i vratili predmet na niži sud.

,,Na temelju našeg prethodnog uvida… držimo da je prvostupanjski sud pogriješio odbacujući tužbu gospođe Stinnett zbog nesavjesnog liječenja koje je uzrokovalo smrt njezina nerođenog djeteta koje nije bilo u stanju samoodrživosti života”, zaključili su. ,,Ne držimo da je liječnica Kennedy, u sažetoj presudi o nesavjesnom liječenju, imala osnovu za nedostatak dokaza uzročnosti niti da je presuda prvostupanjskog suda trebala biti potvrđena na temelju doktrine kolateralnoga načela estoppel“.

Sud je u velikoj mjeri temeljio svoju odluku prema izmjeni državnog Zakona o ubojstvu, koji je, kako se navodi, ,,promijenio definiciju pojma ’osobe’ koja bi mogla biti žrtva ubojstva uključujuči ’nerođeno dijete u maternici u bilo kojoj fazi razvoja, bez obzira na stanje samoodrživosti’.’’

Sudac Thomas Parker također je napisao podudarno mišljenje, ističući da je mjerilo ,,samoodrživosti’’ u slučaju  Roe v. Wade neispravno.

,,Primjena mjerila samoodrživosti, utvrđenog u slučaju Roe, nesuvisla je zbog toga što se odnosi na zakon o nesavjesnom liječenju jer, uz sve ostale razloge, život počinje u trenutku začeća. Činjenica da život počinje začećem, izvan je svih mogućnosti opovrgavanja’’, izjavio je.

Parker je izjavio da suci imaju obvezu štititi život, kako rođenih tako i nerođenih.

,,Nerođena djeca, bilo da su dostigla sposobnost preživljavanja izvan majčine utrobe ili ne, ljudska su bića i time osobe koje imaju pravo na zaštitu zakonom – i građanskim i kaznenim. Takav bi slučaj, više nego igdje, trebao biti neprihvatljiv u Alabami, gdje je izražena javna politika naše države da se podržava vrijednost nerođenog života.’’

,,Članovi sudbene vlasti Alabame, u duhu poslušnosti zakona, trebaju učiniti sve što je u njihovoj moći da poslušno osiguraju da se zakoni Alabame jednako primjenjuju da bi se zaštitili najranjiviji članovi našeg društva, rođeni i nerođeni’’, rekao je Parker.