U auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu jučer, 15. svibnja, održan je okrugli stol na temu “Novi zakon o pobačaju – što očekivati?” u organizaciji Svjetskog saveza mladih Hrvatska (SSMH), čime je, smatraju, otvorena javna rasprava o novoj zakonskoj inicijativi za regulaciju prekida trudnoće. Na okruglom stolu prisustvovali su predsjednik Hrvatske liječnike komore doc. dr. sc. Trpimir Goluža, dr. sc. Josip Markotić s Hrvatskog katoličkog sveučilišta, doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička s Pravnog fakulteta u Zagrebu i dr. sc. Petar Tomev Mitrikevski s Instituta za istraživanje i razvoj održivih ekosustava.

Raspravu je otvorio doc. dr. sc. Josip Markotić te naglasio da prilikom nove zakonske regulacije moramo biti svjesni što to točno zabranjujemo, a što ozakonjujemo, iz kojih razloga te tko su autoriteti koji o tome odlučuju. Markotić je naglasio i da pitanje granica u trenutnom Zakonu o zdravstvenim mjerama iz 1978. godine nije jasno, kao  niti da postoji kvantitativni ili kvalitativni skok u razvoju ljudskoga embrija. Istaknuo je i da je svođenje pitanja prekida trudnoće na reproduktivno zdravlje pojednostavljen i nedovoljno prikladan pogled na stanje stvari.

Dr. sc. Peter Tomev Mitrikeski napomenuo je da život od trenutka nastanka na Zemlji kontinuirano postoji u svojim različitim oblicima. Prirodna znanost ne rješava moralnu dilemu putem činjenica, ali te činjenice moraju biti poznate kada država pravno regulira prekid trudnoće, smatra Mitrikeski. Država mora pravno regulirati ovo pitanje i pri tome uzeti u obzir tradiciju i način življenja okoline.

Doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička naglasila je da svaki liječnik ima pravo na priziv savjest, ako se to pravo ne kosi s pravilima struke te ne ugrožava život i zdravlje pacijenta. Prikazala je pravno utemeljenje prava na priziv savjesti u međunarodnopravnim i nacionalnim pravnim dokumentima. Također, prikazala je problematične točke i sukob određenih prava na primjerima presuda Europskog suda za ljudska prava i drugim pravnim dokumentima.

Doc. dr. sc. Trpimir Goluža je napomenuo da je priziv savjesti odličan institut koji liječnicima u najtežim moralnim pitanjima omogućuje integritet. Goluža se zalaže za regulaciju prava na priziv savjesti kroz detaljniju regulaciju načina na koji se priziv savjesti može uložiti i kroz liječnički registar priziva savjesti.

Smatra da hrvatsko društvo zazire od javne rasprave o ovoj temi te u ovoj temi pojedini pseudoautoriteti guše intelektualnu slobodu.

Raspravom je zaključeno da život počinje zaćećem, a sudionici su potvrdili kako država ima  odgovornost i dužnost omogućiti dodatnu edukaciju i savjetovanje u pitanju pobačaja.

 

Izvor: SSMH